Klapa LEUT > TAMO DI JE DOM

Sastav Klape: R.Surić, M.Smoljan. D.Nikolić, V.Šuljić i Ž.Begura te kolege M.Rušev, A.Jurić, D.Sutlović i K.Krizman

Snimljen video spot na pjesmu DA MI NIJE DALMACIJE.