Klapa LEUT > SABUNJARI

Sastav Klape: R.Surić, Z.Gulin, K.Krizman, M.Biočina, Ž.Begura i LJ.Gudelj te kolege G.Gulin, M.Brižic D.Pažanin, A. Švorinic, Z.Deković

 

SABUNJARI

 

O SVEN’ PRIČE ISPRIČANE

O SVIN’ PISME ISPIVANE

A O NJIMA NI BESIDE

KA DA I’ BILO NIJE.

 

SABUNJARI NJI’ SU ZVALI

SABUNU SU ŽIVOT DALI

ŠKIP I BADILJ, KARAMACA

U SOLARE MORE BACA

 

ZORON PARTI OČI SNENE

RUKA TVRDA VESLO STEŽE

SOVA PUCA, MORE PINI

STAR JE LEUT, BURA DIMI

SUNCE PRŽI, SUZA SLANA

A SOL GRIZE, LJUTA RANA

KONKULANA ŠKINA PATI

CILI ŽIVOT MORE BATI.

 

SVIT SE MINJA NOSI SVOJE

TAKVI LJUDI VIŠE NEMA

ZAVEZANE SAD SU CIME

I NJIOVO PROĐE VRIME.